VÝUKA ANGLIČTINY (i NJ) PRO BĚŽNOU DOMLUVU-pro dospělé věčné začátečníky- po skype se sdílenou obrazovkou (webovka není třeba)...

15 let praxe s různými cizinci

hned si tipnu, proč jste věční začátečníci:

1)byly problémy s předložkami, členy..., předpřítomný čas, styděli jste se, neboť vás stále někdo opravoval...ale slovíček znáte celkem dost. A pokud jste navštěvovali nějaký jazykový kurz, strávili tam desítky hodin, stálo to tisíce korun a neumíte dát dohromady větu v minulém čase či otázku...tak to je sakra průser někde...myslím, že né ve vás.    ....a věčné spojování anglického jazyka s nějakým Londýnem, jejich zvyky, ...vám řeknu, lezlo by mi to krkem.     ....Řekl vám někdy lektor, jak se mluví v jiných zemích, třeba v Itálie, Japonsku, Argentině, když tam spustíte angličtinu?  ....jak se bude bavit u stolu Ital, Fin, Rakušák, Brit a Čech u stolu? Zeptejte se svého lektora na tento dotaz.  A rovnou mu ještě dejte otázku, jak to bude s tím věčně vnucovaným předpřítomným časem... uvidíte, co Vám řekne. .... ...ono učit se angličtinu je o tom, jak se domluvit ve světě všude..né jen Anglie,America a zase dokola.

 

HLAVNÍM PRŮSEREM TOTIŽ JE TO, ŽE NEVÍTE, JAKÝM ZPŮSOBEM SE MÁTE JAZYK UČIT (slovesa mít,být,muset - to je základ... viz níže)

A hlavně v hodině:

MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT !! 

DALŠÍ VĚCÍ JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, K ČEMU CHCETE JAZYK POUŽÍVAT (vy, co si to zde čtete, tak určitě nebudete soudní tlumočníci či lidé, kteří budou chtít hovořit někde na akademické půdě či psát odborné vědecké články).

NEROZUMÍTE RODILÉMU MLUVČÍMU Z NAHRÁVKY? - já taky moc ne, nebot nemám možnost se do diskuse zapojit.(pokud se do konverzace nezapojíte, je to velmi stěžejní - v realitě taky mluvíte s lidmi, né jen posloucháte)

Byli jste někde na kurzu či jste nyní na kurzu a kromě přihlouplých gramatických testů (členy, předložky) si pouštíte rodilé mluvčí a ti, kteří tomu nerozumí se cítí špatně a myslí si, že se tedy AJ nikdy nenaučí?   Vám řeknu, že tohle je tak připitomělý způsob testování znalostí, protože:

- neučastníte se konverzace, jen posloucháte. V realitě se toto nestává, tam se do mluvy zapojejete, což obsahuje i neverbální projevy komunikace, což pomůže

- přízvuk, který je používán (občas s nějakou uječenou paní, co tam kecá někde na ulici v rušném prostředí) uslyšíte jen v anglicky mluvících zemích. Ostatní tak nemluví.

- ..protože by bylo lepší, kdyby vám pustili , když už nahrávku, tak hezkou čistou angličtinou, kde se neprovazují slova a je to jednotlivé. Takovému člověku je perfektně rozumět, protože NErodilí mluvčí takovej přízvuk zdaleka vůbec nemaj.  Tak proč se učíte to, co v životě nikdy neuslyšíte, pokud tedy nepojedete do Británie či Anglie?

*******

Proto plno věcí, které se učíte, v praxi nepoužijete. Celý můj web (i když na současnou dobu graficky "prasárna") popisuje to, s čím se v jazyku setkáte. Hlavně při mluvou s cizinci, kteří EN jazyk používají pro účely komunikace jakožto jazyk zprostředkovatelský.

  Mým účelem je vysvětlit lidem, že to není moc velký problém naučit se používat slova ve větách, která znají.

Začneme se slovíčky, která znáte a uvidíte, že to není složité.

ANGLIČTINA JE JAZYK ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ, ABYSTE SE DOMLUVILI PO SVĚTĚ.    Zvyky rodilých mluvčích mne nezajímají, asi tak, jako to nezajímá další lidi na světě, jejichž rodným jazykem není EN, ale využívají to pro komunikaci.  

Je potřeba co nejdříve využít vaše doposavadní znalosti pro to, abyste si to vyzkoušeli v praxi. Naučím vás to do fáze, která bude obsahovat všechno možné, co se v jazyku může vyskytnout a s čím mám zkušenosti. Vím, že plno věcí, se se učíte na různých kurzech či sami chaoticky z učebnic, vám v realitě nebude vůbec platné.  Sami poznáte, v čem se zlepšit. Proto nesmíte být ve výuce omezováni a je třeba vědět, jaký je váš cíl.

Certifikáty:

 Buďto umíte mluvit , nebo ne. Všude, kam nastoupíte, tak si vás proklepnou. Certifikát je osvědčení o tom, že člověk jazyk ovládá, né, že jej umí vyučovat.  Samozřejmě, certifikáty nejvyššího stupně jsou potvrzením, že člověk jazyk zná gramaticky perfektně.   Ukazovat někde, že máte A1 či A2, to myslím postrádá smysl - tu si vás proklepnou.

Od čeho se musíte oprostit?

Popisuji to níže na svém webu, kde pojednávám o tom, že umět angličtinu není jen o perfektní znalosti jazyka, ale umět si jakkoli poradit a hlavně: né se snažit naučit se jazyk perfektně, aniž byste si průběžně zkoušeli své znalosti při mluvení s cizinci.  To vás nasměruje už pak samo.  Je vám třeba 30, nemáte tolik času jako děti ve škole, kde se to učí absolutně perfektně...abyste trávili roky času učením a poté se prvně odvážili na komunikaci s cizincem.

Nesmíte se bát chyb v mluvě, hlavně těch, které nezmění logický význam věty.  Já vám garantuji, že vás za ně nebudu srážet či vám dávat najevo negativními emocemi, že to je chyba atd.... ...taktéž v mluvě chybu udělám a neřeším to.

(ze začátku vám o té chybě řeknu, ale posléze, pokud vám to bude dělat stále problémy, tak jí budeme ignorovat. Nelze to dělat tak, abyste se báli stvořit větu, kde je třeba 5 předložek a byla to pro vás noční můra to stvořit... říkám, v klidu, není třeba si z toho dělat hlavu, tak budete třeba stále říkat  "in Monday", nebot vás to bude z ČJ svádět na  "in", což je "v".    Správně má být " on Monday", ale kdo to bude řešit. NIKDO normální, pro účely komunikace.

 

Koho chci učit:

Učím lidi, kteří to chtějí pro účely domluvy a už jsou ze školy venku, takže dospělé.

Zvládne to každý, kdo má cit pro logiku a umí přemýšlet.

 

                                                                                      Něco o sobě:                                                                               

Anglický a německý jazyk používám přes 15 let v práci  - nákup, logistika (i pobyt v cizině) , tj. v praxi pro mluvení, psaní e-mailů, telefonování - s lidmi v Evropě i mimo ní.   Vím, že každá národnost si tahá do komunikativní angličtiny prky svého jazyka, takže nemá smysl do toho tahat třeba zvyky rodilých mluvčích.

Věk: 41

Mé znalosti a zkušenosti :  velmi dobré logické uvažování,  specializace na LEAN Manufacturing (štíhlá výroba - výrobní společnosti)

Mé zájmy:   návštěva velkých hudebních festivalů (rock a metal,  rád i country či folk) ,  příroda a efektivně v ní strávený čas (ohen, pivo, procházka)

Absolutní opovržení mám v prostoduchých lidech, kteří se neumí ani zabavit sami, vykazující  toxické chování všeho charakteru..aroganci, namyšlenost apod....

 

**************************************************************************************************

Co mi vůbec vedlo k tomu, abych se zabýval cizími jazyky?

Jde o to, že jsem společenský typ člověka, tak proto si rád popovídám kdekoli, s kým se potkám. Na festivalech se potkám s plno cizinci, je to taková má 4 denní dovolená.....

Nejsem ve vyučování začátečník, zaměřuji se na to, abych si byl jist, že lidé vyučovanou látku logicky pochopí. V případě, že ne, hledám způsob, jak látku efektivněji vysvětlit - či to opakovaně vysvětlit, stejně vám v hlavě zůstane asi 30 procent do druhé lekce.  Pak je třeba opakovat.

 

Mohu nabídnout dvě formy spolupráce:

1) Naučím vás strukturu jazyka, abyste věděli, jak se sami učit. Probereme všechno, co je spojené s tvorbou vět, otázek, jak se chovat, když na vás někdo mluví, jak si ho "zklidnit", aby mluvil pomaleji a vše s tím spojené. Zdaleka  to není  jen o znalosti angličtiny, ale o tom, být ochoten si umět poradit a poradit případně tomu druhému.  Specialisti z vás nebudou, ale ty informace, co Vám předám vám jen tak každý nedá, neboť mám jiný styl výuky, než jsem se za ty léta všude možně setkal. Většinou lidi nic neuměli a to se učili desítky hodin. Jde o to, co se učili v jakém pořadí, na co dávali důraz a jak to vše logicky propojovali, pokud tedy byli ti žáci takto učení.

2) forma spolupráce v bodu 1 + pravidelné konverzační hodiny do doby, dokud vás to bude bavit

***

 

 Proč se učit angličtinu  (sami si zkuste odpovědět): - myslím, že zvolíte variantu 2.

1.možnost:

chci perfektně umět mluvit, abych si neudělal "ostudu". před rodilým mluvčím (tj. Britem, Amíkem,Australanem,Kanaďanem,Irem, Novozélanďanem ., či nevím ještě kým. )

Realita:

pokud chcete být gramatický specialista pro využití v běžné mluvě , je to k ničemu, ztráta času. Rozumný rodilý mluvčí bude rád, když umíte stvořit větu a popovídáte si s ním. Každopádně vám bude rozumět.

I pokud do obchodní korespondence napíšete nějaký člen špatný atd... nevadí, ale nesmíte změnit význam věty..to jest logické.....  (

Pokud budete umět perfektně gramatiku a slovní zásoba nic moc, tak ta konverzace bude nic moc....viz vysvětlování členu určitého, neurčitého, předložek..- viz čtení dále.

Jinak, rodilého mluvčího potkáte v Evropě  v Anglii či Irsku (či jinde, nevím)  (součtem asi 70 milionů lidí z 800 milionů lidí)

2.možnost:

chci se domluvit za hranicemi ČR  ( po celé Evropě i mimo ní), anebo s cizincem, co přijde do Česka  - AJ jako zprostředkovatelský jazyk , když ani jeden účastník není rodilým mluvčím.

Realita:

všichni v Evropě se učí AJ jakožto cizí jazyk. Téměr všichni mají tu výslovnost "bez horkého bramboru v hubě".  Využíváte AJ jakožto jazyk pro domluvu s osobou, pro kterou je to taky cizí jazyk.  Každý je rád, že se domluví. Samozřejmě bez rukou a nohou - taková znalost jazyka je totální základ, nemající s AJ či čengliš nic společného.... 

Kdybych neměl 15-20 let zkušeností s těmi stovkami cizinců, nemluvil bych o tom. 

A nějaké předminulé časy ve vyprávění?

Možná tak v knihách.  V realitě to cizinci říkají klasicky minulým časem s doplněním času, kdy se to stalo.  To samé o předbudoucích, možná tak předpřítomný, ten je zažitý již...a hlavně v krátkých větách. ....    A how much / how many,  a, the , on, at, in....ten, kdo to neumí, zjistil, že si to tipne a je to jedno...je to chyba sice, ale nemění význam věty...      (pro rejpaly:    ano,     on the table,   in the table,  under the table  ---  zde ano)

 Mít obavy, že se Vám bude někdo ušklíbat či vysmívat? Pouze, když narazíte na blbce...asi jako všude jinde...anebo na člověka, který je zastánce, že angličtina musí být naprosto bez chyby....no a to poté zapříčiní to, že se lidi bojí otevřít pusu a mluvit.

Výslovnost, používání časů či neznání plno toho, co nepotřebujete:

Pokud se chcete učit angličtinu na ty účely, abyste se kdekoli domluvili, poptejte se svého lektora, jaké zkušenosti má s lidmi, jež AJ používají, ale není to jejich rodný jazyk. Já s tím mám zkušenosti a řeknu vám, budete-li třeba rok mezi nerodilími mluvčími, tak poznáte, že nějaká snaha spojování AJ s rodilými mluvčími a jejich výslovností či používání slovesných časů vesměs nehraje roli.     Základ je prostý:  minulý, přítomný, budoucí !    To samé s výslovností:  až slovíčko vícekrát použijete, zapamatujete si spíše jeho výslovnost, než se to někde drtit s jedním učitelem, dokud to dle něj nebude OK a přitom jste už dávno mohli mluvit a sami poznali, že ty slabé niance nehrají roli.

 

 Při úvodní hodině, co je zadarmo se dohodneme, jakým stylem chcete učit. Já nechci, abyste se v hodinách nudili a měli jste pocit, že jste se nic nového nenaučili. Peru tedy do vás hodně informací, abyste měli pocit, že se můžete učit poté sami. A věřte, to zvládnete, když se oprostíte od věcí, které nejsou třeba.

 

 Má rada za 15 let zkušeností v komunikaci  snad se všemi národnostmi v Evropě a občas i mimo ní:

 

1) Stoprocentně se nekoncentrujte ve větách na toto ( pro účely domluvy): 

-předložky ve větách (on, at , in - jsou základní pravidla, co jak používat, vše ostatní je vyjímka ..ztráta času nad tím, radši mluvte a cvičte si to ve větách a pak v realitě

-how much, how many  (oboje je otázka na množství, kdo chce být specialista, at studuje do hloubky, já však vím, že to nikdo neřeší, protože tomu každý rozumí)

- a / the  (to skutečně v mluvě už nemá fakt smysl)

- zkracování slov, kde jsou aspostrofy a snaha  se to papouškovat, když z angličtiny vesměs nic neumíte - napodobování rodilých mluvčí je akorát tak cestou k tomu, jak se vám rodilí mluvčí vysmějou:))))))

-zabývání se toho, jaké jsou rozdíly v americké či anglické verzi jazyka ( to už je fakt síla, pokud se člověk začíná něco učit a hned mu někdo vysvětluje toto..)

- ze začátku se učit, jestli se řekne " nula "  stylem  Zero či jinak  - a podobné (...hovadiny....)

- časy předminulý, předpřítomný, předbudoucí  (ale je dobré znát logiku, jak je rozpoznat a časem se je i naučit  - hlavně předpřítomný)

- úplná přesnost v pořádku slov ve větě  (Yesteraday I was in Prague    nebo     I was in Prague yesterday   , to je jedno pro účely mluvy a myslíte si, že se tím bude zabývat nějaký Ital či Portugalec? - zeptejte se učitele, co vás učí či spíše lidí , co cestují po světě a mluví všude možně...)

CO LIDI ODRAZUJE A PAK SE NIC NENAUČÍ...

- anglina je jednoduchá, pokud se budete učit blbosti typu "předpřítomný čas" hned ze začátku, tak to můžete zabalit - v komunikaci si normálně vystačíte s 3 časy, jako v ČJ.   (Nicméně, zase ten předpřítomný čas umí vyjádřit v té větě vyjádřit trošku i pocit, má to taky svoje kouzlo, ale neleze to zvládnout fakt hned...a jde to obkecat, či se vůbec odprostit od existence toho - časem se s tím stejně setkáte a během chvíle to pochopíte na základě předchozích znalostí)

- výslovnost dá uplně každý, kdo umí otevřít pusu: radím: nepapouškujte úplně  rodilé mluvčí, je to občas komické, když umíte pár vět a křivíte tu pusu či měníte nehorázně tóninu mluvy. Naprostá většina lidí, které potkáte ve světě, budou nerodilí mluvčí...takže to pro ně bude taky cizí jazyk...a věřte, budou si anglinu přizpůsobovat svému rodnému jazyku, kvůli jeho struktuře a lepší pochopitelnosti...

- nesmíte se bát chyb, za ty vás "týrají" jen někteří čeští učitelé, cizinci to neřeší.  To, že řeknete špatně ON,AT,IN a další, na tom angličtina nestojí..a v komunikativní úrovni už vůbec !!!

- nelze se snažit se naučit  vše perfektně, v praxi s cizinci poznáte, co a jak.

- snažte se mluvit sebejistě, i s chybama, které děláte. Strach či ostych je zbytečnost.  Zbavím vás ho, logicky vám řeknu, proč to není třeba.

- neuslyšíte nikdy ode mne větu: " toto jsme si už říkali minule" (to je dobrá věc, jak vytočit druhou osobu)

- vyjímky v jazyku?  ani omylem  (pak znáte jen vyjímky a odbíháte od reality)

 

Lidé, kteří na kurz nastoupí, měli by se nejspíše s lektorem domluvit, které chyby je možné ve větách tolerovat, aby to nezměnilo logický význam věty (pokud tedy chcete tento styl výuky, což preferuje skoro každý, protože si každý musí uvědomit, že z něj nebude žádný extra specialista). A to vám zkušený lektor léty praxe v mluvení s cizinou musí  potvrdit. Či se respektive s lektorem dohodnout na tom, k jakému účelu chcete AJ používat.  .....

 

2) ve větách koncentrujte na toto:

- dobrou intonaci, aby byla rozpoznat otázka od věty  (poté i když dobře intonačně řeknete  Live you in Prague?, tak to 100% pobere

- abyste rychle uměli odvodit to, co říci

- umět si třeba poradit, když neznáte  2.sloupec nepravidelných sloves  (stačí to říci  s  -ing k infinitivu s  I was)

- používejte slova, co znáte  a doplňujte je dalšími slovy, aby kvůli špatné výslovnosti nedošlo k záměně

- dotyčnou osobu, se kterou chcete mluvit, vždy raději oslovte, at to nemusíte říkat dvakrát

- umějte používat neverbální komunikaci a hlavně ji nepodceňujte

 

- opakuji:  učte se hned současně 3 časy: minulý, přítomný, budoucí  - né předpřítomný !!!! (sloveso MÍT, BÝT, MUSET je základ pro konverzaci)

 

K používání AJ v reálném životě

Vsadil bych se klidně o to, že pokud chodíte do nějakých kurzů (či jste chodili a nic z toho a hledáte štěstí jide), tak vám byl anglický jazyk neúporně spojován s Anglií či anglicky mluvícími zeměmi a možná se vaše mysl schylovala k tomu, že jste chtěli být myšlenkami chvíli jako RODILÝ ANGLIČAN, a vyžít se v té angličtině naplno.  No, já takové sny tedy neměl a chtěl jsem se domluvit, neboť se hodněkrát za rok dostanu do styku s lidmi, kteří sice mluví anglicky, ale jsou z různých států světa, takže ten jazyk je pro ně taky jenom jazyk, kterým se domluvit (jazyk zprostředkovací). No a zde se v komunikaci musíte chovat tak, jako když se bavíte Čech s Čechem. Pokud jste slušní, můžete mluvit si jak chcete, budete přínosem pro společnost. Pokud budete arogantní lidi (samozřejmě nejste schopni si tuto vadu osobnosti ani připustit či uvědomit), tak vám to ukážou ti jiní, ti, co vás anglicky odkopnou od stolu....)))  Toto je vše realita, vím to za roky praxe, umím tu angličtinu učit nenásilnou formou z poznatků od všech možných lidí a vše, co tu píšu jsem si nechal ověřit od kámoše Amíka z Los Angeles (kterej už v USA žít nechtěl a přestěhoval se k nám do Čech, kde učí angličtinu). Taky říkal, plno lidí jenom gramatiku a snaží se furt si dávat pozor na to, co řeknou a pak neřeknou nic.  Blbej styl učení u nás. Já mam jinej.  Mohu říci, efektivní, lidi píšou dole..... a k certifkátům: pokud někde vyrukujete s nějakým certifikátem "nižší kategorie", třeba při pracovním pohovoru, s naprostou jistotou vám garantuji, že na sebe upozorníte a z angličtiny budete prozkoušeni...kdo by si taky vzal člověk do práce, aniž by znal jeho znalosti. 

Poenta výuky:

nechodíte už do školy (jste dospělí či starší již a chcete se domluvit) , proto potřebujete co nejrychleji vstřebat a pochopit styl, jak se učit a hned si to vyzkoušet v praxi. Nepotřebujete rejpaly, kteří vás za kdejaké špatně vyslovené (zkomolené) slovo budou hned shazovat, protože pouze použitím v praxi zjistíte, jak to skutečně je....  IGNORUJTE LIDI, KTEŘÍ SE NA VÁS SNAŽÍ S ANGLINOU MACHROVAT, JEN ZA ÚČELEM, ABY BYLO PO JEJICH  A UŠKLÍBALI SE VÁM, KDYŽ JEN SE JIM ZAMANE...    Je to ukázka jejich nevhodného chování, arogance a debility celkově.... Následkem je, že se před nima člověk necítí dobře a nevypustí ze sebe ani větu, nebot má stálé obavy, jak se ten dotyčný vychloubačný XXX bude chovat. .   Není třeba si sedat na prdel před někým, kdo byl v Anglii  hodně let a poté se před ním bát mluvit.... ten byl tam, ale nemá třeba vůbec ponětí, jak se dá mluvit s cizinci z různých koutů světa.   Znám, potkal jsem. Lidé jsou přátelští, pouze malý zlomek lidí jsou otravové, prudiči... (asi 1/5), který se snaží shazovat ostatní lidi a dělat dusno (neaplikuji to nyní na AJ, ale celkově)  Takto jsem to napsal a měnit to nebudu.  

Mám rád slušné a chápavé lidi, ostatní u mne nemají smysl.  Je třeba se jich stranit, pak ztrácí sílu. 

 

K používání NJ v reálném životě

..a co anglina, ta je jednoduchá, to je jak matematika, ale co taková němčina?  Víte kolik lidí si myslí, jak strašně důležité je vše správně sklonovat ve větách (des, der, meiner, meinem, meine ..) pro účely běžné komunikace? Ano, lidská povaha je uzpůsobena tak, bát se něčeho, co neznám. Ale proboha proč to aplikujete na využívání jazyků? Za to vám nikdo nic neudělá. ..já mluvím německy taktéž (15 let v práci i v běžné komunikaci ) a z praxe od Němců vím to, že to, co se snažíte perfektně umět, to Němce vůbec nezajímá a plně to akceptují. A hlavně Němce naserou ti lidé, o kterých se tvrdí, že maj ve škole jedničku z jazyka a když jsou synáčkové a dcerušky požádány, aby rodičům něco přeložili, ukáže se ta pravá tvář...chybí praxe a strach a bludy o mluvě to vše zkazí.....     Viz naučte němce česky...

Já když mluvím s Němci, tak v pohodě, oni vědí, že stejně nejsem schopen se naučit pořádně všechny der,die, deiner, dieses....asi tak jako oni náš celý jazyk..  Celkem jsem se divil, když jsem mluvil na rodiče, co u sebe měli 5 letý děti... děcka poslouchala, jak se němčina dá totálka rozjebat, když to takhle mám říci.  Ale , jakmile jsou starší, pochopí situaci. Nejsme srdce Němci, nedáme to prostě. Nebo ne já, ale mám smysl pro cit v jazyku, protože to používám roky a celý dny sedím s Rakušany a Němci na festivalu, nebo v přechozí práci... a vždycky je to prostě ignorováno, nějaké aboslutní znání gramatiky....

************************************************

Jak učím:

Ihned začínáme tvořit věty a otázky ve všech 3 časech (minulý,přítomný,budoucí). 

 Slovesa MÍT,BÝT,MUSET  = absolutní základ, bez kterého nedáte konverzaci.

(V hodině neděláme nikdy žádné doplnovačky na předložky,členy,tvary sloves a přídavných jmen, a plno dalšího, co vyloženě "smrdí" čistou gramatikou - vždy je to v plnohodnotných větách.  Slovesa a slovní zásobu celkově využíváme jen tu, která se nám hodí)

Výslovnost: víte, co je kombinatorika v matematice? Pro ty, co to neví, ti ať se bojí vyslovit každé anglické slovo s tou pomyslnou pohrůžkou, že se jim někdo bude smát.... ..smát se vám budou, jak jsem se už zmiňoval, pokud se budete snažit někoho papouškovat !!!   Pokud někdo mluví celý život od narození nějakým typem přízvuku, jeho hlasový aparát se na to přizpůsobí.  Takže se s tím perte a křivte ústa, jak je vám říkáno...pokud si myslíte, že se jim hned vyrovnáte...... -- já říkám:  občas něco zmrvíte, ale o tom to není... je to o  tom se nebát mluvit .

Já tvrdím toto:  berte v úvahu, že chcete říci odstavec, který bude obsahovat 10 složitých slov, které sotva používáte, ale znáte je:  U dlouhých slov je velká pravděpodobnost, že to slovo foneticky řeknete např. třemi různými variantami.  Takže celý odstavec o deseti slovech, 3 na 10 možnosti = 60 000 možností.   Kdo má tedy tendenci u každého slova si to nechávat opravovat a nevadí mu to, jeho volba.    Já do toho zasahuji, když řeknete totální paskvil.

 

**********************************

Budto si pročtěte celý web, nebo si stahněte zkrácenou verzi ZDE

**************************

 

 

Ten jazyk je pro komunikaci !!-s člověkem, pro něhož je anglina taky cizím jazykem -   (takto ho prezentuji já na svém webu) -viz dole, na co se soustředit a co nechat být

NAUČÍM KAŽDÉHO, I KDYŽ ZNÁTE MINIMUM.  DOVOLÍM SI ŘÍCI, ŽE TO I GARANTUJI, POUŽÍVÁM DOST LOGICKÝ STYL UČENÍ - stále mluvíme, cvičíme to, co jsme se naučili. Nikdy né samostatně látku na celou hodinu.

*************************************************************

Písnička s textem:

tak a pokud tato písnička osloví někoho z vás, tak je můj člověk:), toto patří do mých oblíbených stylů taktéž:  O řádek výš jsem se zminoval o předpřítomném čase, zde v tom není snad ani jednou, takže si udělejte obrázek (písnička s anglickými titulky HD kvalita), jak skvostně to zpěvačka zazpívala.  Skupina, ve které účinkovala, dále pokračuje, avšak, ona již nežije. V hudebním světě znamenala hodně, ale není to rozšířeno v komerčních TV, takže to nikdo nezná......

Zde

Trees of eternity - Broken mirror

 

*************************************************************

 

-vysvětlování té výuky:  věta se řeknete tak či tak !! (sami si to odvodíte logicky) , né řeči typu " podmět, přísudek, určení času, děj, který nastal před hlavním dějem, zvyklosti a opakované činnosti,   děj právě probíhající  a jiné ..blbosti... Nebo třeba, že je to plánování blízké budoucnosti... věty, které do češtiny přeložíte jako  "chystám se letět do Norska, abych viděl severskou přírodu".  Nevím, proč je vysvětlováno  slovo "chystat se něco udělat" pomocí nějakého plánování blízké budoucnosti....copak český člověk neví, co je to "chystat se na něco"?  Vysvětlování češtiny českému člověku......a plno dalšího....     Tohle z pusy vůbec nepouštím.  Copak, když jste byli malé děti, tak vám ve dvou letech někdo mluvil o čase minulém a správné předložce a podobným zhovadilostem? (no, buhví, třeba někde jo). Ale u normálních rodičů jste si vyzkoušeli to, co jste slyšeli a nestyděli jste to používat před dalšími dětmi.

 

Napadlo vás někdy, že byste se třeba vysmívali cizinci, který u nás pracuje, mluví špatně česky, ale snaží se mluvit česky? Myslím, že jste ti slušní a nenapadlo vás to nikdy. Vy mu odpovídáte správně česky, a na jeho chyby nereagujete, věty, které říká, těm rozumíte, i když jsou plné chyb ve skloňování atd..navíc jeho čeština nese každopádně intonaci jazyka, jež je jeho rodný jazyk.  Proč si proboha myslíte, že na vás bude někdo blbě koukat, když v té anglině budete dělat malé chyby? Proč se snažíte mluvit anglicky uplně bez chyby (když to nedáte ani omylem a znáte jen pár slov či frází) a ještě se snažíte napodobovat ten přízvuk???  Kdo se nad tím chce zamyslet, at čte vše níže.

Až se naučíte to, co jsem zmínil výše, začněte pilovat detaily a třeba i tu otravnost typu  " předpřítomný čas" (který v ČJ neexistuje, proto se ho učit ze začátku je jako stavět barák od komína)

**********************************************************

********************************************************************************************
 

Nikdy nebereme nic samostatně: tvoříme hned věty a otázky v základních časech: tj. minulý, přítomný, budoucí. Stále si to opakujeme, asi tak, jako když se ve škole naučíte číslice, tak je v počítání stále používáte. Nikdy nebereme látku samostatně: například, že bychom se věnovali celou hodinu budoucímu času apod.  Nikdy! Musí se to stále míchat, abyste to procvičili.

A předpřítomný atd...? To vám ukážu, jak to přeložit z AJ do ČJ

Častý dotaz bývá: mám použít minulý, přítomný nebo předpřítomný čas..? vidíte, zbytečná zadrhávačka v běžné mluvě.

Nicméně, na ty chyby se mi vyjadřuje jeden Američan, přečtěte dole (plně souhlasí s tím, co píšu)

**************

Když bych vás testoval na slova, která znáte či neznáte, jakožto začátečníky či v nějaké fázi pokročilé (slovo, které neznáte, stěží přečtete z textu níže - pokud ne, váš mozek ho nezná:

(mozek si umí zpracovat informace do logické podoby...slova, která nepřečtete, ty neznáte...  vyzkoušejte sami...)

 

tohle dole je trošku šložitější, ale dáte to taky (je tu jenom jiný způsob rozházení písmen ve slově - žádné písmeno není na svém původním místě, pouze musí být zachováno pravidlo, aby první a poslední písmeno bylo na svém místě.

Takže se zamyslete nad tím, pokud vás někdo strašil s tím, že pokud něco blbě řeknete, prohodíte trošku slova ve vyřčené větě, trošku je zkomolíte, blbě vyslovíte , že vám cizinec nebude rozumět.....pitomost na e-tou!! - vesměs to ani nepostřehne v té mluvě- soustředí se na obsah věty    (opět, více informací někde dole - tam je to v češtině, to už přečte každý)

Samozřejmě, kdo umí anglicky perfektně (at je rodilý mluvčí či je pro něj anglina cizí jazyk pro domluvu), nepřesnosti v jazyku uslyší , ale nebude je řešit. Nebude vás tím vytáčet, bude rád, že se s vámi může bavit.  Pokud budete nepříjemnej člověk, můžete mít certifikátů, kolik chcete....

 

**************************************************

Jste zvědavi na to, jak si efektivně látku co nejrychleji zapamatovat? Možná to mam někde na webu dole, ale to spíše už říkám zájemcům osobně, něco jsem vymyslel sám, mam to vyzkoušené na sobě i na lidech, beru to takové své "know how" za 15 let používání a studování angliny i němčiny.

 

 

Jen chci předem říci, že v žádném případě nechci nikdy odměny předem.  Nejsou ani žádné závazky na nějakou dobu, nic takového.

Ideální je tak 1x týdně, čímž vám po každé hodině pošlu to, co jsme probrali( v PDF)  + pošlu vám i další materiály od jiných studentů. Vše je sdílené s ostatními.  Máte pak nespočet materiálů , z kterých se můžete učit. 

 

Já neprezentuji žádné certifikované metody, mám svůj styl, který znám sám a dle kterého jsem se sám učil

Třeba přímo takto:  s žákem jsme probrali slovíčka, co zná a hned jsme začali tvořit věty v základních časech, které jsou stejné jako v češtině.

(těmto větách porozumí úplně každý , i když tam zmrvíte nějakou předložku či člen........né být specialista - takže kdo to nechápe, jeho soutěž).... jeho věčná soutěž...

(níže už práce přímo s žákem - všímejte si barev, vysvětleno níže  - říká se tomu neurolingvistika)

a vlastně, mi napadá: proč se rovnou nenaučit takovýto typ vět? Stačí Vám jen druhý sloupeček sloves (minulý čas):

If I had money, I would go to the pub with you - Kdybych měl čas, šel bych do hospody s tebou.

If I didn´t have money, I would stay at home - Kdybych neměl peníze, zůstal bych doma.

 

******************

Žádný testy na kraviny v realitě nepotřebné, specialisti z vás nebudou , nepodstatné chybičky dělat budete. Ale domluvíte se (viz reference od lidí níže).

**********************************************************************************************************************************

Pro rejpaly :

Rejpal je převážně člověk arogantního (narcistického vzezření ) , na kterého neplatí logika a jede si jen tu svou. Nejprve se zaměří na člověka (v mém případě na můj web), najde si pasáže, do kterých si může a chce rejpnout a rozjede své poučky.  Hlavně od těch, kteří byli maximálně v Anglii či jiné anglicky mluvící zemi, a když se je zeptáte na zkušenosti s jinými národnostmi, vytvoří takovou odpověď, že supí nad tím, aby to stejně tak či tak otočili proti vám.   Tím, že byli v Anglii, tak jsou schopni dělat machry a chce, aby bylo vždy vše po jejich.   Vy takto smýšlející, strčte si své názory někam.  Třeba pro Vaše studenty, kteří stejně brzo pochopí, že je mystifikujete a realita je totiž jiná.

Anebo problém perfekcionismu  (kopíruji z webu)

Perfekcionismus na druhou stranu přináší sklon stanovovat si cíle nebo normy, které jsou (téměř) nesplnitelné. Perfekcionisté mají tendenci věřit, že i drobná nedokonalost povede ke katastrofě. Příliš vysoko nastavené normy přinášejí stres a opakované pocity selhání 

můj komentář:

..pokud nesouhlasíte, učte se anglinu 100% absolutně perfektně, i když jí chcete pro účely dobré, běžné komunikace....sami uvidíte (či spíše neuvidíte) ten výsledek...třeba vám z toho začne "hrabat", že to nedáváte   a položíte to.  

 

Tito "rejpalové" svým činěním způsobují to, že se lidi pak bojí mluvit a když ti lidé nakonec zjistí, třeba na dovolené, že ostatní jsou taky rádi za obyčejnou domluvu  (samozřejmě bez rukou a nohou !!!!), diví se.

******************************************************************************************************************************************

To, že lidem dělá problém se něco naučit a bez obav to používat v praxi je vesměs chyba učitelů, neboť učí žáky to, co v realitě ani není potřeba.

TOTO SAMOZŘEJMĚ NEPLATÍ PRO SLUŠNÉ  A CHÁPAVÉ UČITELE, KTEŘÍ UMĚJÍ PŘIZPŮSOBIT SVÉ OSNOVY POTŘEBÁM ŽÁKŮ.

************************************

VYJÁDŘENÍ OD AMERIČANA  - ohledně toho, že se lidi učí to, co v realitě nepotřebují, ale mluvit neumí.

A jakou formu angličtiny použijete, když budete chtít jazyk použít v realitě?  Samozřejmě, je to komunikace. Je třeba mluvit. Níže mi jeden pán, Američan, kterého znám z festivalu, sám povídal, jak to vypadá v New Yorku, Los Angeles, či nejspíše v dalších městech na území Ameriky. 

Povídá tam: (zkrátím to a vyberu jen pár důležitých věcí - anglicky mluvící si to pročtou celé)

V textu od Amíka je psáno:

: problém v této zemi je, že se lidé učí furt gamatiku, ale nemluví.  Oni ani pak neví, jak vůbec mluvit.  A ano, v realitě nějaké malé chybky nevadí, vesměs ani ty velké.  Copak si lidé myslí, že lidi v LA či NY mluví perfektně anglicky bez chyb? Toto si myslí jen hloupí lidé.

 

(dole v zmínce o výuce cizinců českému jazyku)

 

Hned tedy budete umět tvořit věty typu:

I was eating a lunch - já jsem jedl snídani,   David is cooking a lunch  - David vaří oběd,  My sister was swimming in the river - má sestra plavala v řece, ..., I had to go to the work - musel jsem jít do práce,..

I will come on Monday  (no a vy řeknete "at Monday" třeba   --    to se zboří svět hned !!! )

A zde ukázka, které věty zvládnete přeložit do Angličtiny za  cca cca  10 hodin výuky (věty se mohou zdát složité, protože jsou dlouhé, ale vězte, že toto jsou už plnohodnotné věty, které v komunikaci bohatě stačí). Za těch 5 hodin nebudete dělat zázraky, ty nejsou třeba, stačí se jen koncentrovat a věřit si.

1)Musel jsem letět do Ameriky, abych se setkal s mým bratrem, pracujícím v Los Angeles.
2) Jano,  musela jsi spát ve stanu,   nebo jsi spala v hotelu?
3) Plavali jsme v řece, abychom měli dobrou kondici.
4) Zítra budu muset jít do práce.
5) Lucie, budeš muset zítra ject do Ostravy, nebo zůstaneš v Praze?
6) Kdybych měl více peněz, letěl bych do Itálie, abych viděl moře.
7) Jano, mohla by jsi mi pomoci?

NEJSOU TŘEBA ŽÁDNÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY, SPOLEČNĚ JE TVOŘÍME ONLINE.

Materiály, které spolu během hodiny vytvoříme, ty vám poté pošlu v PDF a můžeme je sdílet s dalšími studenty, takže máte hodně věcí ke studiu (kdo už zapomenul, píšu to hned ze začátku)

 

kopíruji z webu - ohledně zapomínání:

Křivka zapomínání vyjadřuje, jakým způsobem dochází v lidské paměti ke ztrátě informací v čase. Průkopníkem v této oblasti byl německý filozof a psycholog Hermann Ebbinghaus. Na základě svých výzkumů vytvořil křivku zapomínání (někdy nazývanou Ebbinghausova křivka zapomínání), ze které vyplývá, že k největší ztrátě informací dochází v prvních desítkách minut. Po prvním dni se rychlost zapomínání informací významně snižuje.

 

Své osnovy výuky přizpůsobuji chápavosti a potřebám žáků.

NEVYUČUJI PODLE ŽÁDNÉ UČEBNICE, MÁM VLASTNÍ MATERIÁLY SESTAVENÉ LOGICKY ZA SEBOU

Během života jsem mluvil se stovkami cizinců, pro něž angličtina byla taktéž cizím jazykem, byli to NErodilí mluvčí především.

 

***********************************************************************

Základ, bez kterého se neobejdete - slovesa MÍT, BÝT, MUSET -práce na 3 hodiny

 

 

******************************************************************************************************************************

 

Trpělivost mám s každým, kdo se chce učit. Bez ohledu na věk.

Zde reference od studentů.   ..

 

 

 

 

****************************************************************************************************************

 

***********************************************************************************************************************************

 

CHÁPÁNÍ V LIDSKÉM MOZKU

Jinak , chyby ve větách........ lidský mozek zpracuje všechno, pokud je to dobře intonačně řečeno a úmyslem účastníků rozhovoru je si navzájem rozumět.

Toto přečtete taky bez obav, níže "zakodovaná" slova ve větách - je to taková pitomost, ale uvidíte, jak chápe mozek

A nijak u toho nebudete muset přemýšlet, smysl vám to dá

****************

Při sutiudm agnilkchéo jzakya bych si rzmosyell, jkýam sytelm se uičt.

Kiolk je vám let, co doopusd uítme a jak dolhuo si mlystíe, že jtse sochnpi se uičt, aby to mlěo njěkaé vsýelkdy. Vsýelkedm pro Vás bdue to, že zijtstíe, že se noeábtváe mulivt, ptrožoe se dzvotíe, že njěkaé kmoloneí vslývnotosi či zrmenví peřldeožk vbeůc nheajre v kmonuaikitnví aglntičniě rloi. Vše pposijui nžíe na mém wbeu, tžake, puokd se mi nděko ovze, tak bdue věědt, o čem zde pjeondváám. Ten, kdo se mi ovze, tak ho stkunečě ždáám, aby si pečřtel, co zde pšíu, jielokž i pro mne je to zánkma thoo, že má zjeám. A kdo je lníý čsít, ten se nbedue sochepn ani uičt

 

Nížev tabulce  je 6 časů, které jsou stejné jako v češtině.

Abyste uměli tvořit věty, potřebujete k tomu slova. 

Společně sestavíme INDIVIDUÁLNĚ seznam slov, která se vám budou hodit.

Nebudeme se zabývat takovými věcmi, které v životě nepotřebujete.

Orientaci v tabulce se naučíte během krátké doby- a pak máte vyhráno !!!  - záměrně zde nemám časy předminulý, PP, PB

První hodiny s člověkem, co se cítí jako  začátečník trávíme takto:

1) tvorba vět v minulém průběhovém a přítomném průběhovém čase (můžeme i budoucí)

2) připojíme  DID a  DO  v tvorbě otázek

3)začleňujeme do vět průběžně trpný rod, could, should, would

4) sloveso "muset" je třeba, dáváme to všude, kde nás napadne

5) opakujeme stále to, co jsme probrali v minulosti a navazujeme na AJ takovým stylem, jak se oba dohodneme

Takže, ještě jednou, pokud jste to už zapomenuli:

-vhodné pro ty, kteří jsou začátečníci, anebo znají slova a neumí je dát do vět-

I went to the Prague yesterday anebo   Yesterday I went in the Prague  - význam v kontextu je snad logický - když už se to tedy naučíte s chybama někde, tak už tak hold budete mluvit...

(Je to to samé, jako kdybyste chtěli po cizinci, který Vám jasně říká, že se chce domluvit a vy do něj hustili, že má chyby v

mně,mě, Y či  i,  s nebo z,  v nebo f a plno dalšího)

--plno lidí, co se začne učit angličtinu a zabývá se podobnými detaily, tak se mu to brzo zprotiví--

-angličtinu beru jako zprostředkovatelský jazyk pro mluvení mezi lidmi, pro které je to taky cizí jazyk

(proto se to neučte přesně tak, jako Angličani či Američani, stejně tito lidé mají jiný vrozený přízvuk, takže když se setkáte s rodilým mluvčím, budete mít problém mu rozumět. On ale bude rozumět vám bez problémů.

 

 VÝSLOVNOST

Základem jest to, aby slova byla používána ve větách, a nikdy né samostatně, pokud možno.

Pokud se někdo učí anglicky, učte se to tak, že slova skládáte alespoň do krátkých vět a vždy je doplňte dalšími slovy, která budou blíže specifikovat větu. Hlavně v případě, když si nevíte rady, jak slovo správně vyslovit.

Příklad:  nevíte, jak se správně vysloví "mother" - matka.  Zkomolíte to totálně, ale jde vám o to, aby vás druhá strana bezproblémů pochopila. Vesměs se nic neděje.  Řekněte větu, kde budete mluvit nejen o matce, ale i o otci.    Řeknete tedy větu:   Můj otec je 48 let starý, matka 46.  Jakmile dáte tyto dvě logicky pasující věci k sobě, jen debil by nepoznal, že mluvíte o členech rodiny, když to slovo "matka" zkomolíte.   

Kdo s mojím tvrzením nesouhlasí, ať mi tedy poví, jak si poradit s člověkem, co má vadu řeči (špatná výslovnost určitých hlásek, anebo prostě šišlá).

Prostě se lidi zbytečně moc bojí a pak se vám stane, že potkáte na ulici ve vašem městě cizince, který se tam chce zastavit jenom v restauraci na obědě a pokecat si trošku a je celej nešťastnej,  protože se nemá s kym bavit. 

 

 Termíny a časy výuky

Denně mezi  09:00 až 13:00 - samozřejmě i víkendy.  Či dle domluvy i večer, ale spíše kolem 17. či 18. hodiny, jen na 30 minut.  V případě, že si se mnou dohodnete hodinu a něco vám do toho vleze, nic se neděje. Domluvíme se na jindy.

 

.... A OPĚT OPAKUJI:

NUTNO se naučit hned strukturu základních časů, protože konverzace je vždy ve všech časech.

(to zvládnete za pár hodin, je to logické - mám to vyzkoušené a žáci to rychle pochopí)

....a kdo má rád hudbu, může si pustit třeba toto (jsou tam i anglický titulky u něčeho)

 

slečna umí anglicky, tak si ji zpěvačka vezme na podium...na Masters of rock 2019 ve Vizovicích na největším mezinárodním festivalu v ČR

Within temptation

nebo můžete rozumět tomuto (anglické titulky , super hudba - teda dle mého)

Wintersun - Loneliness

Trees of eterniny - Broken mirror

 

 

kontakt: 

věk: 41

email:   anglictina-josef@seznam.cz

(poté vám dám skype a můžeme se spojit)

 

Možno využít i jiného komunikačního programu, se kterým máte zkušenosti, avšak musí mít sdílenou obrazovku (kamera není třeba)

 

počítadlo.abz.cz