VÝUKA ANGLIČTINY PRO BĚŽNOU DOMLUVU- po skype se sdílenou obrazovkou (webovka není třeba)

(uzpůsobeno pro běžné domluvení se s cizincem - a opakuji slovo "cizinec" - protože tu AJ se učte z toho důvodu, abyste se kdekoli domluvili.... s jakýmkoli cizincem, pro něž je angličtina taktéž cizí jazyk - a né se snažit napodobovat Anglány a Amíky, protože ten přízvuk má každý cizinec jiný.

NEJSOU TŘEBA ŽÁDNÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY, SPOLEČNĚ JE TVOŘÍME ONLINE.

A pro začátek, sepíšeme si slovíčka, která znáte, abychom z toho mohli tvořit věty.  Jak slovesa, podstatná jména a další slovní druhy. I když jste se angličtinou vesměs nezabývali, plno slov znáte, aniž byste o tom věděli, neboť je to denně kolem vás (TV, nápisy, reklamy, písničky). Anebo to uděláme společně, záleží na Vašem postoji.

 

Slovo  "toto je vyjímka, na to pozor", to u mne neuslyšíte. (protože byste se učili jen samé "vyjímky"). To už je pro pokročilé, v běžné mluvě to nehraje žádnou! roli. Respektive, v té mluvě to nikdo neřeší.  Jsou to tak zanedbatelné věci, nad kterými se normální člověk vůbec nepozastaví.

 To je pro děti na základce či studenty, kteří mají před sebou plno let, aby se učili perfektně. Přesně, o co se jedná, je níže na webu.

Ale přesto to učitelé cpou i do začátečníků, kterým je třeba 40, takže si myslím, že lidi v tomto věku bude spíše zajímat, jak se tvoří věta a né si hrát na to, že to musí být absolutně perfektně. Výsledkem je to, že to člověk po čase položí,nebo se učí jen "samé velmi důležité vyjímky". Cizinec vámi bude totálně pohrdat a smát se vám, když třeba řeknete I had to fly to Finland to see more amazing nature in the world - Já jsem musel letět do Finska, abych viděl nejúžasnější  přírodu na světě. ( že spletete more namísto most). To si někteří myslí třeba, nebo je jim to vtloukáno do hlavy......i s takovými kravinami jsem se setkal, že si to studenti mysleli......

***************************

(hlavně se nebojte nějakých ON,AT,IN...stejně jako dalších chybek, u kterých jste zjistili, že vám stále dělají problémy..nevadí)

NEJLÉPE VHODNÉ PRO LIDI, CO SE UČILI, ALE NEUMÍ DÁT VĚTU DOHROMADY, NEBOT SE BÁLI I MLUVIT, JELIKOŽ JIM STÁLE OPRAVOVAL I MALÉ DROBNOSTI.   Realita je jiná.

 Výuku začínám tím, že se žákům řeknu, že se musí naučit BÝT, MÍT, MUSET. Bez toho ani ránu. Bez toho nesložíte žádné věty.

 

Stejně, o co převážně jde, je toto:

Buďto bude váš slovní projev zajímavý a zaujme dalšího poslouchače, anebo , i přesto, že máte různé certifikáty z jazyka a umíte vše perfektně, budete nezábavní a nudní. Budete-li se cítit, že vy jste ten extra dobrej, s dostačnými projevy arogance a dalších podobných kriplovitostí, můžete to zabalit.  Při setkávání s lidmi bude spíše brán váš charakter - neboť "řeč těla" neošálíte.

..a kde se to může hodit? Třeba na dovolené - a má dovolená jest na takovýchto akcích:

slečna umí anglicky, tak si ji zpěvačka vezme na podium...na Masters of rock 2019 ve Vizovicích na největším mezinárodním festivalu v ČR

Within temptation

nebo můžete rozumět tomuto (anglické titulky , super hudba - teda dle mého)

Wintersun - Loneliness

Trees of eterniny - Broken mirror

 

Je mi 40 a skoro 15 let používám AJ i NJ pro mluvení s cizinci, z různých koutů světa. Vím, co je třeba se učit a co jsou zbytečnosti, na kterých v mluvení nikdo nebazíruje.  Pročtěte si to celé.

Pokud se budete zabývat volovinama, a snažit se v nich být perfektní, naberete si toho učiva tolik, že se do toho zasekáte.

Zbytečnost hned ze začátku: učení se nepravidelných sloves zpaměti (lze to obejít -ing formou)

(grafickou stránku webu neřešte...)

Cena:

250/60-70 minut  (žádné platby předem)

(ukázka samozřejmě zadara - tak 20 minut - během které pozjišťuji vaše znalosti a dohodneme se, jakým stylem chcete AJ učit , jaká témata apod..)

Za roky praxe s učením mohu říci, že nejlépe se osvědčili "věční začátečníci", neboť poznali, že to není složité.

Učím jiným stylem, než je standardem u většiny učitelů a jazykovek (učím látku v jiném pořadí)

Materiály, které spolu během hodiny vytvoříme, ty vám poté pošlu v PDF a můžeme je sdílet s dalšími studenty, takže máte hodně věcí ke studiu.

 

Úplně na začátek:

Učím lidi, kteří to chtějí pro účely domluvy, né lidi, kteří by chtěli opravovat drobné nepodstatné chybičky.  V mém přístupu k učení se setkáte s jiným pořadím vyučovaných věcí. Stále vše opakujeme. Ihned se naučíme základní časy a hned věty v nich a trénujeme konverzaci, která je v přítomném , minulém i budoucím čase. 

Zvládne to každý, kdo má cit pro logiku a umí přemýšlet.

 

 

                                                                                      Něco o sobě:                                                                               

Anglický a německý jazyk používám přes 15 let v práci  - nákup, logistika (i pobyt v cizině) , tj. v praxi pro mluvení, psaní e-mailů, telefonování - s lidmi v Evropě i mimo ní.

Co mi vůbec vedlo k tomu, abych se zabýval cizími jazyky?

Jde o to, že jsem společenský typ člověka, tak proto si rád popovídám kdekoli, s kým se potkám. Na festivalech se potkám s plno cizinci, je to taková má 4 denní dovolená.....

 

Nejsem ve vyučování začátečník, je mi 40, zaměřuji se na to, abych si byl jist, že lidé vyučovanou látku logicky pochopí. V případě, že ne, hledám způsob, jak látku efektivněji vysvětlit.

Své osnovy výuky přizpůsobuji chápavosti a potřebám žáků.

NEVYUČUJI PODLE ŽÁDNÉ UČEBNICE, MÁM VLASTNÍ MATERIÁLY SESTAVENÉ LOGICKY ZA SEBOU

Je mi 40, během života jsem mluvil se stovkami cizinců, pro něž angličtina byla taktéž cizím jazykem, byli to NErodilí mluvčí především.

...to jsem na festivalu Masters of rock ve Vizovicích - nejlepší festival v celé Evropě, ba i na světě. Jezdím tam stále, kecám s cizinci, proto má záliba v jazycích...

***************************

 Proč se ten jazyk chcete učit?

Já jsem se jej učil kvůli tomu, protože vím, že se to hodí a můžete se s tím v pohodě domluvit mezi cizinci, pokud vás tedy baví s nimi mluvit. Dále se to dá dobře využít v zaměstnáních.  Všude, kam půjdete na pohovor, tak budete z cizího jazyka prozkoušeni a nezachrání vás žádný "certifikát".. Certifkát je, dle mého, osvědčení o tom, že jsme v jazyku specialisti.

Pokud do životopisu napíšete, že nemáte žádných námitek, abyste byli na pohovoru prozkoušeni a že plně akceputjete vedení první schůzky v cizím jazyku, věřte, dělá to lepší dojem, hned, jak si to personální přečte.  Je to lepší, než tam zmiňovat , že máte různá osvědčení z jazyku a přitom si v duchu přejete, aby se prověření jazyka nekonalo.    To ale pak lžete sami sobě.

 

 

(jen prosba: neřešte to šílené grafické provedení stránky, zaměřte se spíše na obsah)

11 +/  Proč se učit angličtinu  (sami si zkuste odpovědět): - myslím, že zvolíte variantu 2.

1.možnost:

chci perfektně umět mluvit, abych si neudělal "ostudu". před rodilým mluvčím (tj. Britem, Amíkem,Australanem,Kanaďanem,Irem, Novozélanďanem ., či nevím ještě kým. )

Realita:

pokud chcete být gramatický specialista pro využití v běžné mluvě , je to k ničemu, ztráta času. Rozumný rodilý mluvčí bude rád, když umíte stvořit větu a popovídáte si s ním. Každopádně vám bude rozumět.

I pokud do obchodní korespondence napíšete nějaký člen špatný atd... nevadí, ale nesmíte změnit význam věty..to jest logické.....  (

Pokud budete umět perfektně gramatiku a slovní zásoba nic moc, tak ta konverzace bude nic moc....viz vysvětlování členu určitého, neurčitého, předložek..- viz čtení dále.

Jinak, rodilého mluvčího potkáte v Evropě  v Anglii či Irsku (či jinde, nevím)  (součtem asi 70 milionů lidí z 800 milionů lidí)

2.možnost:

chci se domluvit za hranicemi ČR  ( po celé Evropě i mimo ní), anebo s cizincem, co přijde do Česka  - AJ jako zprostředkovatelský jazyk , když ani jeden účastník není rodilým mluvčím.

Realita:

všichni v Evropě se učí AJ jakožto cizí jazyk. Téměr všichni mají tu výslovnost "bez horkého bramboru v hubě".  Využíváte AJ jakožto jazyk pro domluvu s osobou, pro kterou je to taky cizí jazyk.  Každý je rád, že se domluví. Samozřejmě bez rukou a nohou - taková znalost jazyka je totální základ, nemající s AJ či čengliš nic společného.... 

Kdybych neměl 15 roky zkušeností s těmi stovkami cizinců, nemluvil bych o tom. 

A nějaké předminulé časy ve vyprávění? Možná tak v knihách.  V realitě to cizinci říkají klasicky minulým časem s doplněním času, kdy se to stalo.  To samé o předbudoucích, možná tak předpřítomný, ten je zažitý již...a hlavně v krátkých větách. ....    A how much / how many,  a, the , on, at, in....ten, kdo to neumí, zjistil, že si to tipne a je to jedno...je to chyba sice, ale nemění význam věty...      (pro rejpaly:    ano,     on the table,   in the table,  under the table  ---  zde ano)

 Mít obavy, že se Vám bude někdo ušklíbat či vysmívat? Pouze, když narazíte na blbce...asi jako všude jinde...anebo na člověka, který je zastánce, že angličtina musí být naprosto bez chyby....no a to poté zapříčiní to, že se lidi bojí otevřít pusu a mluvit.

 Při úvodní hodině, co je zadarmo se dohodneme, jakým stylem chcete učit. Já nechci, abyste se v hodinách nudili a měli jste pocit, že jste se nic nového nenaučili. Peru tedy do vás hodně informací, abyste měli pocit, že se můžete učit poté sami. A věřte, to zvládnete, když se oprostíte od věcí, které nejsou třeba.

 

 Má rada za 15 let zkušeností v komunikaci  snad se všemi národnostmi v Evropě a občas i mimo ní:

 

1) Stoprocentně se nekoncentrujte ve větách na toto ( pro účely domluvy):

-předložky ve větách (on, at , in)

-how much, how many

- a / the  (to skutečně v mluvě už nemá fakt smysl)

- zkracování slov, kde jsou aspostrofy a snaha  se to papouškovat, když z angličtiny vesměs nic neumíte

-zabývání se toho, jaké jsou rozdíly v americké či anglické verzi jazyka ( to už je fakt síla, pokud se člověk začíná něco učit a hned mu někdo vysvětluje toto..)

- ze začátku se učit, jestli se řekne " nula "  stylem  Zero či jinak  - a podobné (....)

- časy předminulý, předpřítomný, předbudoucí  (ale je dobré znát logiku, jak je rozpoznat a časem se je i naučit  - hlavně předpřítomný)

- úplná přesnost v pořádku slov ve větě  (Yesteraday I was in Prague    nebo     I was in Prague yesterday   , to je jedno)

 

Lidé, kteří na kurz nastoupí, měli by se nejspíše s lektorem domluvit, které chyby je možné ve větách tolerovat, aby to nezměnilo logický význam věty (pokud tedy chcete tento styl výuky, což preferuje skoro každý, protože si každý musí uvědomit, že z něj nebude žádný extra specialista). A to vám zkušený lektor léty praxe v mluvení s cizinou musí  potvrdit. Či se respektive s lektorem dohodnout na tom, k jakému účelu chcete AJ používat.  .....

 

2) ve větách koncentrujte na toto:

- dobrou intonaci, aby byla rozpoznat otázka od věty  (poté i když dobře intonačně řeknete  Live you in Prague?, tak to 100% pobere

- abyste rychle uměli odvodit to, co říci

- umět si třeba poradit, když neznáte  2.sloupec nepravidelných sloves  (stačí to říci  s  -ing k infinitivu s  I was)

- používejte slova, co znáte  a doplňujte je dalšími slovy, aby kvůli špatné výslovnosti nedošlo k záměně

- dotyčnou osobu, se kterou chcete mluvit, vždy raději oslovte, at to nemusíte říkat dvakrát

 

***********************************************************************

 

To, že lidem dělá problém se něco naučit je vesměs chyba učitelů, neboť učí žáky to, co v realitě ani není potřeba.

 Co ve výuce ze začátku úplně přeskočíme? (na to se dostaneme, až zvládnete všechny časy - viz. tabulka dole - které vám bohatě stačí pro mluvení)

Takže PŘEDMINULÝ, PŘEDPŘÍTOMNÝ, PŘEDBUDOUCÍ  - s tím se zabývat nebudeme.  Jsou časy, které jsou daleko užitečnější, takže mají přednost.   A dokud se nanaučíte ty časy, co mam dole v tabulce, nemá smysl se do tohoto vůbec pouštět.   

Předpřítomným časem se často všude začíná, a výsledky jsou proto pak takové, jaké jsou. To se hodí pro lidi, kteří mají na studium jazyka několik let před sebou, né pro ty, co se chtějí umět perfektně domluvit.

Přístup žáků či vyučujících k jazyku....(z mých vlastních zkušeností a od vás, od studentů, kteří se někde učili...)

Lidé se mi táží, jak se budou ti cizinci tvářit (respektive jsou jim předhazováni rodilí mluvčí), když budou mluvit občas s nějakou tou chybou:

Já vám říkám, že to nikdo nebude řešit (pokud neřeknete nesmyslnou kravinu). Níže na stránce vypisuji, na co v jazyku koncentrovat a co vesměs moc neřešit, když vám to dělá problémy.  Ono mi to totiž přijde tak, že někteří,  kteří vyučují , tak že se pasovali do absolutních znalců jazyka (já absolutním znalcem jazyka nejsem) , kdy musí vždy být po jejich.  Po žácích, převážně těch dospělých, kteří to potřebujou pro to, aby si někde pokecali, tak je vyžadována naprostá bezchybnost v mluvě, což vede k tomu, že se ti žáci cítí jako blbci.... i když větu umí dát dohromady, pomrví trošku nějaký vyšišlaný přízvuk a hned dostávají zase pojeb od lektora.. ...... Na této stránce se o tom zmiňuji ještě v detailech, opakuji se.

Jinak: Nechávám vás tvořit věty a jelikož se domluvíme na tom, že Vám budu opravovat jenom ty chyby, které z věty činí nesmysly, tak se Vám moc nestane, že Vám budu do řeči skákat.

První kroky, jak tvořit první smysluplné věty

 Výuku začínám tím, že se žákům řeknu, že se musí naučit BÝT, MÍT, MUSET. Bez toho ani ránu. Bez toho nesložíte žádné věty.   Ale o tom jsem se zmínil hned na úvodu stránky, ale pro zopakování.  

Ihned začneme brát přítomný a minulý čas - ale v průběhové  -ing  formě.  

Hned tedy budete umět tvořit věty typu:

I was eating a lunch - já jsem jedl snídani,   David is cooking a lunch  - David vaří oběd,  My sister was swimming in the river - má sestra plavala v řece, ..., I had to go to the work - musel jsem jít do práce,..

I will come on Monday  (no a vy řeknete "at Monday" třeba   --    to se zboří svět hned !!! )

 

 

 Není třeba se učit nazpamět nepravidelná slovesa, protože pro průběhovou formu je nepotřebujete. Ty až postupně..a jen ty, která se vám líbí, která využijete.

Začínat nějaký předpřítomným časem a zabývat se různýma vyjímkama v jazyku hned ze začátku je cestou do pekel.  Ten, kdo s Vámi bude mluvit, tak mu klidně sdělíte, že jste začítečník, a at je s vámi mluveno v průběhových formách. Alespon ze začátku. 

********************************************************************************

A zde ukázka, které věty zvládnete přeložit do Angličtiny za  cca 5 - 10 hodin výuky (věty se mohou zdát složité, protože jsou dlouhé, ale vězte, že toto jsou už plnohodnotné věty, které v komunikaci bohatě stačí). Za těch 5 hodin nebudete dělat zázraky, ty nejsou třeba, stačí se jen koncentrovat a věřit si.

1)Musel jsem letět do Ameriky, abych se setkal s mým bratrem, pracujícím v Los Angeles.
2) Jano,  musela jsi spát ve stanu,   nebo jsi spala v hotelu?
3) Plavali jsme v řece, abychom měli dobrou kondici.
4) Zítra budu muset jít do práce.
5) Lucie, budeš muset zítra ject do Ostravy, nebo zůstaneš v Praze?
6) Kdybych měl více peněz, letěl bych do Itálie, abych viděl moře.
7) Jano, mohla by jsi mi pomoci?

 

 

 Poenta výuky:

Je Vám 30 a více a nemáte již další léta (jako děti ve škole či studenti na střední či nekoneční studenti různých oborů ....)na to, abyste vše probírali absolutně do detailů. Jsou lidé, kteří jsou mladí, studovali jazykové školy, tak od těch se očekává, že by měli mluvit bez chyb. Vy, kteří se chcete domluvit a umět používat jazyk pro účely komunikace, tak těm chci zvednout sebevědomí, abyste se zbavili strachu z toho, že pokud něco řeknete chybně, že na vás nebude nikdo špatně koukat. Rejpat do vás budou ti, kteří prosazují, že mluvení v jazyku musí být bez chyby...ano, mají na to talent někteří, ale neměli by odrazovat ty, kteří se chtějí i přestak domluvit.    A věřte mi, rejpání na téma špatných předložek, členů a plno dalšího , viz dole na netu na co se soustředit či ne, to uslyšíte převážně od našich lektorů.  Cizince to nezajímá.

 

******************************************************************************************************************************

 

Trpělivost mám s každým, kdo se chce učit. Bez ohledu na věk.

Zde menší reference od dvou studentů.   ..

 

 

 

 

CHÁPÁNÍ V LIDSKÉM MOZKU

Jinak , chyby ve větách........ lidský mozek zpracuje všechno, pokud je to dobře intonačně řečeno a úmyslem účastníků rozhovoru je si navzájem rozumět.

Toto přečtete taky bez obav, níže "zakodovaná" slova ve větách - je to taková pitomost, ale uvidíte, jak chápe palice

A nijak u toho nebudete muset přemýšlet, smysl vám to dá

****************

Při sutiudm agnilkchéo jzakya bych si rzmosyell, jkýam sytelm se uičt.

Kiolk je vám let, co doopusd uítme a jak dolhuo si mlystíe, že jtse sochnpi se uičt, aby to mlěo njěkaé vsýelkdy. Vsýelkedm pro Vás bdue to, že zijtstíe, že se noeábtváe mulivt, ptrožoe se dzvotíe, že njěkaé kmoloneí vslývnotosi či zrmenví peřldeožk vbeůc nheajre v kmonuaikitnví aglntičniě rloi. Vše pposijui nžíe na mém wbeu, tžake, puokd se mi nděko ovze, tak bdue věědt, o čem zde pjeondváám. Ten, kdo se mi ovze, tak ho stkunečě ždáám, aby si pečřtel, co zde pšíu, jielokž i pro mne je to zánkma thoo, že má zjeám. A kdo je lníý čsít, ten se nbedue sochepn ani uičt

 

 

Abyste uměli tvořit věty, potřebujete k tomu slova. 

Společně sestavíme INDIVIDUÁLNĚ seznam slov, která se vám budou hodit.

Nebudeme se zabývat takovými věcmi, které v životě nepotřebujete.

To Vám ukážu přímo, že je tomu tak:

Orientaci v tabulce se naučíte během krátké doby- a pak máte vyhráno !!!  - záměřně zde nemám časy předminulý, PP, PB

-vhodné pro ty, kteří jsou začátečníci, anebo znají slova a neumí je dát do vět-

-jsem si jistý, že se nebudete stydět mluvit či mít obavy z výslovnosti

-když vám v AJ rozumím, neskáču vám do mluvení (abych opravoval to, co nikoho nezajímá v praxi a nemění význam věty - předložky, členy..-- myšleno tím, jestli řeknete třeba:

I went to the Prague yesterday anebo   Yesterday I went in the Prague  - význam v kontextu je snad logický

(Je to to samé, jako kdybyste chtěli po cizinci, který Vám jasně říká, že se chce domluvit a vy do něj hustili, že má chyby v

mně,mě, Y či  i,  s nebo z,  v nebo f a plno dalšího)

--plno lidí, co se začne učit angličtinu a zabývá se podobnými detaily, tak se mu to brzo zprotiví--

-angličtinu beru jako zprostředkovatelský jazyk pro mluvení mezi lidmi, pro které je to taky cizí jazyk

(proto se to neučte přesně tak, jako Angličani či Američani, stejně tito lidé mají jiný vrozený přízvuk, takže když se setkáte s rodilým mluvčím, budete mít problém mu rozumět. On ale bude rozumět vám bez problémů.

 

 VÝSLOVNOST

 Je to jednoduché - skutečně žádné obavy z toho.

Základem jest to, aby slova byla používána ve větách, a nikdy né samostatně, pokud možno.

Pokud se někdo učí anglicky, učte se to tak, že slova skládáte alespoň do krátkých vět a vždy je doplňte dalšími slovy, která budou blíže specifikovat větu. Hlavně v případě, když si nevíte rady, jak slovo správně vyslovit.

Příklad:  nevíte, jak se správně vysloví "mother" - matka.  Zkomolíte to totálně, ale jde vám o to, aby vás druhá strana bezproblémů pochopila. Vesměs se nic neděje.  Řekněte větu, kde budete mluvit nejen o matce, ale i o otci.    Řeknete tedy větu:   Můj otec je 48 let starý, matka 46.  Jakmile dáte tyto dvě logicky pasující věci k sobě, jen debil by nepoznal, že mluvíte o členech rodiny, když to slovo "matka" zkomolíte.   

Kdo s mojím tvrzením nesouhlasí, ať mi tedy poví, jak si poradit s člověkem, co má vadu řeči (špatná výslovnost určitých hlásek, anebo prostě šišlá).

 

 Termíny a časy výuky

Denně mezi  09:00 až 13:00 - samozřejmě i víkendy.  Či dle domluvy.  V případě, že si se mnou dohodnete hodinu a něco vám do toho vleze, nic se neděje. Domluvíme se na jindy.

 

.... A OPĚT OPAKUJI:

NUTNO se naučit hned strukturu základních časů, protože konverzace je vždy ve všech časech.

(to zvládnete za pár hodin, je to logické - mám to vyzkoušené a žáci to rychle pochopí)

 

kontakt: 

věk: 40

email:   kouba-josef@seznam.cz

skype:  josef.kouba123

Možno využít i jiného komunikačního programu, se kterým máte zkušenosti, avšak musí mít sdílenou obrazovku (kamera není třeba)

 

počítadlo.abz.cz